Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần viễn thông FPT – FPT Telecom Hải Phòng
Địa chỉ: 186 Văn Cao – Đằng Giang – Ngô Quyền – Hải Phòng
Điện thoại: 031.730.8888 Máy lẻ 3112
Tel: 0904307000 | Email: [email protected]
Website: http://fpthaiphong24h.net